Kinderfysiotherapie

is een erkende verbijzondering binnen de algemene fysiotherapie en sinds 2006 ook een specialisatie binnen fysiotherapiepraktijk Raimond. Nanda van den Berg is als kinderfysiotherapeut werkzaam en heeft haar Master-titel aan de Hogeschool Utrecht behaald. Niet alleen in onze vestiging in Mierlo-Hout, maar ook in Helmond Centrum worden kinderen behandeld. Wat maakt kinderfysiotherapie anders dan “gewone” fysiotherapie?    De motoriek van een kind is nog volop in ontwikkeling. Dit gaat spelenderwijs. Zo leren de meeste kinderen in het eerste levensjaar rollen, kruipen, zitten, staan en vaak ook al lopen. Maar bij sommige kinderen gaat het niet vanzelf. De ontwikkeling kan langzamer gaan of afwijken van wat gebruikelijk is. Dan is het belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van hoe de motorische ontwikkeling verloopt en wat de oorzaken kunnen zijn, waarom de ontwikkeling anders is. De motorische ontwikkeling gaat door tot in de puberteit. In deze gehele periode kunnen er redenen zijn om een kind extra begeleiding hierbij te geven. De motoriek van kinderen wordt veel gespiegeld aan die van andere kinderen. Kinderen die wat houterig bewegen vallen daardoor vaak op. Soms gaan kinderen hierdoor activiteiten mijden. Het is belangrijk dat kinderen (weer) plezier krijgen in bewegen en op die manier worden uitgenodigd tot activiteiten in de thuissituatie. De verwijsredenen bij kinderen zijn verschillend en lopen uiteen van zuigelingen met een voorkeurshouding, peuters die “tenenlopen”, kleuters met balansproblemen, tot tieners met houdingsproblematiek. Naast klachten die ook bij volwassenen gezien worden, zoals bijvoorbeeld het herstellen van een botbreuk, komen er bij kinderen aandoeningen voor die op volwassen leeftijd niet gezien worden. Op een kindvriendelijke benaderingswijze proberen we kinderen van alle leeftijden spelenderwijs uit te lokken tot bewegen. Ook de rol van de ouders/verzorgers is hierbij van groot belang.

QDNA