Steeds meer fysiotherapeuten maken, naast het reguliere fysiotherapeutische onderzoek, gebruik van echografie. En dat is niet voor niets.

Echografie speelt steeds vaker een belangrijke rol in de diagnostiek van klachten in de weke delen (spieren, pezen en gewrichtskapsel). Echografie maakt gebruik van geluidsgolven die op de verschillende weefsels terug worden gekaatst, dit maakt de weefsels zichtbaar op de monitor, op basis hiervan kan eventuele schade, ontstekingen, kalkvormingen etc. bepaald worden.

Voordelen van echografie door een fysiotherapeut:

  • Echografisch onderzoek is ongevaarlijk, gemakkelijk en pijnloos.
  • Echografie kan dynamisch worden uitgevoerd, dus tijdens de (pijnlijke) beweging.
  • Het is een snelle manier om de aard en de aanleiding van de klacht in beeld te brengen, waarna de behandeling meteen kan worden gestart.
  • Als het voor uw klachten wenselijk is dat er aanvullend echografisch onderzoek wordt gedaan, scheelt het u wachttijd en rompslomp als u hiervoor direct bij uw fysiotherapeut terecht kunt.
  • De uitkomst van het echografisch onderzoek kan uw therapeut helpen bij het stellen van een juiste werkdiagnose. Deze werkdiagnose vormt de basis van uw persoonlijk behandelplan.
  • Het onderzoek kan gemakkelijk herhaald worden.
  • De therapeut stelt de diepte en uitgebreidheid van de afwijking vast, om zo de therapie optimaal af te stellen.
  • Ook tijdens de behandelserie kan een echografisch onderzoek worden uitgevoerd, om tussentijds de voortgang van het herstel te kunnen evalueren.
  • Indien uw therapeut dat wenselijk of noodzakelijk acht, kan hij u naar aanleiding van de echo gericht doorverwijzen naar een arts of specialist.

Het echografie-onderzoek wordt gedaan als aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek, daarom vallen de kosten van een echografie-onderzoek onder de fysiotherapie.

Daniël van Dinter voert binnen onze praktijk fysiotherapeutisch onderzoek middels echografie uit.
Dit vindt plaats in onze vestiging in Helmond Centrum (Weg op den Heuvel 85).