Het aantal mensen met blessures van de hand is zeer groot, jaarlijks ruim 70.000 gevallen van traumatisch handletsel, nog afgezien van de aangeboren en verworven handletsels. Op het moment dat een hand slecht functioneert, motorisch dan wel sensibel, kan dit tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit leiden. Kleine beperkingen in functie kunnen al leiden tot het bijna onmogelijk maken van dagelijkse handelingen of (arbeids)reïntegratie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor iemand. De behandeling voor dit soort klachten dient dan ook met een zo groot mogelijke deskundigheid te gebeuren, bijvoorbeeld door een fysiotherapeut.

Vanuit het Elkerliekziekenhuis te Helmond is daarom in 2006 een handennetwerkteam opgezet in de regio. Ook onze praktijk in Mierlo-Hout (Cederhoutstraat) behoort sindsdien tot dit netwerk; Nanda van den Berg heeft onder de voorwaarden van het Nederlands Paramedisch Instituut de opleiding tot handtherapeut gevolgd.