Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/www/fysiohelmond.nl/www/wp-content/themes/yoo_sphere_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61 Deprecated: De aangeroepen constructie methode voor de klasse WP_Widget in Warp_Breadcrumbs is sinds versie 4.3.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan __construct(). in /data/www/fysiohelmond.nl/www/wp-includes/functions.php on line 5476 Deprecated: De aangeroepen constructie methode voor de klasse WP_Widget in Warp_Sidebar is sinds versie 4.3.0 verouderd! Gebruik in plaats daarvan __construct(). in /data/www/fysiohelmond.nl/www/wp-includes/functions.php on line 5476 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /data/www/fysiohelmond.nl/www/wp-content/themes/yoo_sphere_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 147 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /data/www/fysiohelmond.nl/www/wp-content/themes/yoo_sphere_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 150 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /data/www/fysiohelmond.nl/www/wp-content/themes/yoo_sphere_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 311 fysiohelmond.nl Edgar Raimond Arbeidsgerelateerde fysiotherapie - fysiohelmond.nl Edgar Raimond

Arbeidsgerelateerde fysiotherapie

Arbeidsgerelateerde fysiotherapie / LIJV Edgar Raimond en Nanda van den Berg van Fysiotherapie Raimond zijn aangesloten bij het netwerk van LIJV. LIJV is al sinds 1992 een betrouwbare partner van het bedrijfsleven inzake verzuimpreventie en arbeidsreïntegratie. Gezondsheidsklachten en arbeidsverzuim ontstaan doordat de balans tussen belasting en belastbaarheid verstoord is. Deze verstoring ontstaat bijna altijd door meerdere factoren. Dit kunnen fysiek of mentaal belastende factoren zijn, veroorzaakt door werkdruk of werkplekinrichting. Ook de privé-situatie kan hierin een rol spelen. We leren werknemers met chronische klachten hoe ze het natuurlijke herstelproces kunnen stimuleren. Verder begeleiden we werknemers bij het leren omgaan met chronische pijn Verzuimpreventie Voorkomen is beter én goedkoper dan genezen.Een laag verzuim heeft een positieve invloed op de continuïteit & gezondheid van een bedrijf. Wij maken medewerkers ervan bewust hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een goede gezondheid.De programma’s zijn aangepast aan de wensen van een bedrijf. De programma’s bestaan uit workshops of cursussen met instructies op de werkplek. Het is ook mogelijk om gezondheidsscans te laten uitvoeren of gebruik te maken van onze telefonische helpdesk. Ook de nazorg kan door ons worden verzorgd. Wij zien dit als een belangrijk onderdeel om uw preventiebeleid te verankeren in een organisatie. Bij onze aanpak wordt zowel de medewerker als de leidinggevende/manager betrokken. Daarbij richten wij ons op het verkrijgen van inzicht en bewustwording. De medewerkers leren beter om te gaan met hun eigen mogelijkheden in relatie tot de werkbelasting. Zij maken zich zo een werkstijl eigen die hun gezondheid bevordert. Uit onderzoek blijkt dat 30% van het arbeidsverzuim veroorzaakt wordt door een verkeerde houding en/of verkeerde bewegingen. 70% tot 80% van deze klachten zijn acuut. Kleinere bedrijven, maar ook grote bedrijven zoals bijvoorbeeld Rabobank, Philips, de gemeente Laarbeek, en de Politie Zuidoost Brabant maken zeer regelmatig gebruik van onze diensten. www.lijv.nl Arbocuratie Arbocuratie is een snelle en gedegen zorgverlening uitgevoerd door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Deze dienst is bedoeld voor werknemers met (sub)acute, werkgerelateerde klachten.De aanpak bestaat uit een intake, gevolgd door kortdurende begeleiding.De individulele begeleiding kan zowel in de fysiotherapiepraktijk als op de werkplek plaatsvinden. Uitgangspunten zijn het oplossen van de acute klachten én het aanleren van gezond gedrag. De kans op nieuwe klachten neemt daardoor af. Onze werkwijze kenmerkt zich door een maximale doorlooptijd en een maximaal aantal begeleidingen. Daardoor zijn de kosten vooraf bekend en weet u precies waar u aan toe bent. Snel ingrijpen bij acute of beginnende klachten voorkomt onnodig leed en verzuim. Langdurig verzuim kan worden voorkomen door een snelle en doelgerichte aanpak bij beginnend of dreigend verzuim. Onze aanpak is erop gericht om medewerkers met acute klachten zo snel mogelijk te helpen. Dus geen lange wachttijden en onduidelijke resultaten. Wij helpen de medewerkers bij het stimuleren van het natuurlijke herstelproces. Een onderdeel daarvan is het leren omgaan met hun werkbelasting. Arbeidsreïntegratie Een doelgerichte aanpak bij chronische klachten voorkomt langdurig verzuim en WIA instroom.Onze reïntegratie programma’s bieden ondersteuning bij medewerkers met chronische klachten, waar langdurig verzuim dreigt. Duurzaam resultaat is ons belangrijkste uitgangspunt.In overleg met alle betrokkenen wordt de reïntegratie stapsgewijs begeleid. We trainen niet alleen in het trainingscentrum maar ook op de werkplek. Vorderingen, valkuilen en reïntegratiestappen worden dan besproken en afgestemd met alle betrokkenen. Resultaat
  • Voorkomen of beperken van arbeidsverzuim als gevolg van fysieke klachten (rugklachten, CANS, whiplash)
  • Duurzame reïntegratie
  • Verhogen van de fysieke belastbaarheid
  • Functioneel herstel
  • Aanleren van gezondheidsbevorderend gedrag
  • Een gezonde werkstijl
  • Eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid op het gebied van gezondheidsklachten

QDNA